مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر  دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای حمایت از اهداف بیانیه، ثبت نام و امضاء کنید:
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان (سمت)
 
خیریه سرطان
 • بر اساس توافق های صورت گرفته با UICC اسامی امضاء کنندگان پس از جمع آوری به اتحادیه مذکور ارسال خواهد شد.
 • برای دریافت اهداف بیانیه جهانی سرطان  اینجارا کلیک کنید
تعدادامضاء تا این لحظه: People have signed the deceleration
 so far in our website : 2660
فهرسنت امضا کنندگان اخیر:   
فرنوش صباحی فرد
محمد مهدی نریمانی
زهرا جوادی قاضیانی
روژین معروفی
روژین ابوالحسنی
مشاهده فهرست امضاء کنندگان
لوگوی موسسه خیریه سرطان

اتحادیه جهانی کنترل سرطان (UICC)
 
بيانيه جهاني سرطان کمک مي کند سياستگزاران و متخصصان بهداشتي به بحران رو به افزايش سرطان
توجه بيشتري کرده و جهت کاهش بار اين بيماري کشنده تا سال 2020 ميلادي تلاش کنند.


اهداف بياينه جهاني سرطان شامل موارد زير مي باشد:
 • تامين سيستم هاي ارائه خدمات موثر درهمه کشورها
 • بهبود و ارتقا قابل ملاحظه اندازه گيري بار سرطان
 • کاهش مصرف الکل و سيگار
 • رسيدن به پوشش جهاني واکسن HPV / HBV
 • از بين بردن باورهاي غلط و خرافي درباره سرطان
 • سرطان هاي بيشتري توسط غربال گري و تشخيص زودرس تشخيص داده شود
 • بهبود و ارتقاء دسترسي به تشخيص ودرمان
 • دسترسي جهاني به راه هاي موثر کنترل درد بيماران سرطاني
 • بهبود و ارتقاء فرصت هاي آموزشي
 • کاهش مهاجرت کارکنان مراقبت هاي بهداشتي متخصص در زمينه سرطان
 • بهبود قابل توجه در ميزان بقاء دربيماران سرطاني درجهان

این صفحه را برای دوستان خود ارسال کنید
Copyright© 2011 by Cancer Research Center | Powerd by: M. Golmahi