مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر  دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای حمایت از اهداف بیانیه، ثبت نام و امضاء کنید:
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان (سمت)
 
خیریه سرطان
 • بر اساس توافق های صورت گرفته با UICC اسامی امضاء کنندگان پس از جمع آوری به اتحادیه مذکور ارسال خواهد شد.
 • برای دریافت اهداف بیانیه جهانی سرطان  اینجارا کلیک کنید
تعدادامضاء تا این لحظه: People have signed the deceleration
 so far in our website : 2667
فهرسنت امضا کنندگان اخیر:   
علیرضا نحوی
حسین پورشیخ
hasan maleki
marzieh mirzajani
پارسا باقری
مشاهده فهرست امضاء کنندگان
لوگوی موسسه خیریه سرطان

اتحادیه جهانی کنترل سرطان (UICC)
 
بيانيه جهاني سرطان کمک مي کند سياستگزاران و متخصصان بهداشتي به بحران رو به افزايش سرطان
توجه بيشتري کرده و جهت کاهش بار اين بيماري کشنده تا سال 2020 ميلادي تلاش کنند.


اهداف بياينه جهاني سرطان شامل موارد زير مي باشد:
 • تامين سيستم هاي ارائه خدمات موثر درهمه کشورها
 • بهبود و ارتقا قابل ملاحظه اندازه گيري بار سرطان
 • کاهش مصرف الکل و سيگار
 • رسيدن به پوشش جهاني واکسن HPV / HBV
 • از بين بردن باورهاي غلط و خرافي درباره سرطان
 • سرطان هاي بيشتري توسط غربال گري و تشخيص زودرس تشخيص داده شود
 • بهبود و ارتقاء دسترسي به تشخيص ودرمان
 • دسترسي جهاني به راه هاي موثر کنترل درد بيماران سرطاني
 • بهبود و ارتقاء فرصت هاي آموزشي
 • کاهش مهاجرت کارکنان مراقبت هاي بهداشتي متخصص در زمينه سرطان
 • بهبود قابل توجه در ميزان بقاء دربيماران سرطاني درجهان

این صفحه را برای دوستان خود ارسال کنید
Copyright© 2011 by Cancer Research Center | Powerd by: M. Golmahi